Tri thức cộng đồng chuyên cung cấp Nhận làm thuê báo cáo tốt nghiệp, Dịch vụ làm courcework thuê,Dịch vụ làm luận văn,… chuyên nghiệp nhất thị trường xin chia sẻ đến bạn nội dung đề tài Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà- Thăng Long.

Download Miễn phí luận văn Kế toán hoạt động kinh doanh tại CT CP Sông ĐàDownload Miễn phí luận văn Kế toán hoạt động kinh doanh tại CT CP Sông Đà

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Tác giả thực hiện đề tài “Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long” nhằm:

– Hệ thống hóa, khái quát và làm rõ bản chất của hoạt động kinh doanh bất động sản trong các doanh nghiệp trên các khía cạnh khái niệm, đặc điểm, vai trò.

– Trình bày các yêu cầu đối với hoạt động kế toán bất động sản đầu tư; đồng thời nêu lên nội dung các chính sách và phương pháp kế toán bất động sản đầu tư được áp dụng trong các doanh nghiệp này.

– Làm rõ thực trạng kế toán bất động sản đầu tư tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long; từ đó tổng hợp, phân tích và đánh giá những ưu điểm đã đạt được và những bất cập cần phải hoàn thiện.

– Dựa trên hệ thống cơ sở lý luận về kế toán bất động sản đầu tư trong các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, và những phân tích đánh giá về thực trạng công tác kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long để đề xuất các giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao nhằm hoàn thiện kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty.

Xem thêm: sự phát triển của mạng xã hội , chuyên đề tốt nghiệp

Phạm vi nghiên cứu của luận văn

Phạm vi nghiên cứu của Luận văn được giới hạn trên các khía cạnh sau:

– Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận chung về kế toán bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

– Thực trạng kế toán bất động sản đầu tư tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long cũng được tìm hiểu, tổng hợp và phân tích trên phương diện kế toán tài chính với số liệu thu thập trong giai đoạn từ… đến…

Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, Luận văn đã sử dụng một số phương pháp sau:

– Đối với việc nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận chung về kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản, tác giả vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, các phương pháp thống kê, phân tích kinh tế, tổng hợp và so sánh để phân tích vai tròcủa kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản; đồng thời, tác giả cũng tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan tới kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản để có được một nền tảng cơ sở lý luận vững chắc cho việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long.

– Bên cạnh đó, do đối tượng nghiên cứu của Luận văn là thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long nên tác giả sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính như phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát và phương pháp nghiên cứu tài liệu để có thể hiểu rõ quy trình kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long.

Xem đầy đủ: luận văn kế toán

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.