Câu hỏi: Xin chào Luật sư Phạm Law, tôi có câu hỏi muốn nhận được sự tư vấn của Luật sư Phạm Law như sau: Tôi muốn làm thêm con dấu cho công ty mình, nhưng bạn tôi bảo mỗi công ty chỉ được phép có 1 con dấu. Vậy Luật sư có thể cho tôi biết, bạn tôi nói như vậy có đúng không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!
luật phamlaw
Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty tư vấn Luật Phạm Law. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  1. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014

Nghị định số 78/2014/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký kinh doanh.

Xem thêm Hỏi đáp Giải Thể Doanh Nghiệp

  1. Luật sư tư vấn

Hiện nay, các cơ quan, tổ chức, và một số cá nhân đều sử dụng con dấu trong quá trình hoạt động của mình, con dấu thể hiện chức danh, vị trí của cá nhân, tổ chức, đồng thời khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Nếu như theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, con dấu do cơ quan Công an quản lý, mỗi doanh nghiệp chỉ có thể có một con dấu, thì kể từ ngày 01/07/2015 khi Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn mới ban hành đã quy định về con dấu của doanh nghiệp. Cụ thể:

Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:

“1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

  1. a) Tên doanh nghiệp;

  2. b) Mã số doanh nghiệp.

  3. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  4. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

  5. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

  6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hơn về con dấu doanh nghiệp như sau: “1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau”.

Xem thêm Hồ Sơ Giải THể Doanh Nghiệp

Như vậy, quy định của pháp luật hiện hành đã có sự thay đổi rất lớn, cho phép doanh nghiệp có quyền chủ động trong việc quản lý và sử dụng con dấu. Chủ doanh nghiệp, Hội đồng thành viên công ty hoặc Hội đồng quản trị của công ty có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của doanh nghiệp, và phải được quy định trong Điều lệ công ty, đồng thời thông báo về việc sử dụng mẫu dấu lên Sở kế hoạch và đầu tư. Do đó, bạn có thể khắc thêm con dấu cho công ty nhưng cần lưu ý là các con dấu phải cùng chung một mẫu, không có điểm khác biệt về kích thước, nội dung và hình thức.

trong kinh doanh có rất nhiều vấn đề vì thế nếu bạn có những câu hỏi vè thành lập công ty thì cũng nên xem qua về luật giải thể nhé nếu bạn là 1 nhà đầu tư thông minh tôi nghỉ bạn sẻ hiểu được những gì tôi chia sẻ

xem thêm về luật giải thể

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.