Là một trong những loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, nhưng doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, do tài sản của doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp không có sự tách biệt rõ ràng. Tuy nhiên, với tư cách là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân khi thành lập phải thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân có con dấu và trụ sở chính để hoạt động kinh doanh, do đó, khi giải thể doanh nghiệp tư nhân cũng phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong nội dung bài viết này, công ty Luật Phạm Law xin được giới thiệu về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân như sau:

Bước 1: Thông báo giải thể doanh nghiệp

Để giải thể doanh nghiệp tư nhân, đầu tiên, chủ doanh nghiệp phải ra quyết định giải thể doanh nghiệp và gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan Thuế, người lao động và chủ nợ, đồng thời niêm yết quyết định giải thể doanh nghiệp tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ chốt mã số thuế và gửi đến chi cục Thuế.

Đây là thủ tục phức tạp nhất, gây mất nhiều thời gian cho doanh nghiệp giải thể vì doanh nghiệp phải đảm bảo quyết toán thuế đầy đủ, không còn bất kì khoản nợ thuế đối với cơ quan Nhà nước mới được chốt mã số thuế.

Bước 3: Hủy con dấu doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân có con dấu, khi giải thể phải thực hiện thủ tục hủy con dấu, trường hợp con dấu doanh nghiệp sử dụng trước ngày 01/07/2015, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ trả con dấu đến cơ quan Công an.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp, Công Ty

Sau khi thực hiện chốt mã số thuế và hủy dấu xong, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng giải thể của doanh nghiệp lên cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm có những tài liệu sau:

  • Thông báo giải thể doanh nghiệp;
  • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
  • Quyết định và biên bản thanh lý tài sản còn lại;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán; danh sách người lao động khi có quyết định giải thể;
  • Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế;
  • Con dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện trước.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here