Điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định số lượng cổ đông tối thiểu trong công ty cổ phần là 03 và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. Trường hợp cổ đông công ty giảm còn dưới 03 cổ đông, mà không thể huy động thêm cổ đông mới, doanh nghiệp có thể lựa chọn chuyển đổi từ loại hình công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hai thành viên, hoặc thực hiện giải thể doanh nghiệp. Nếu trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày doanh nghiệp không đảm bảo đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định sẽ buộc phải tiến hành giải thể doanh nghiệp.

Dưới đây, công ty Luật Phạm Law xin hướng dẫn quý Khách trình tự, thủ tục thực hiện một trong những phương án khi công ty cổ phần không đủ số lượng cổ đông tối thiểu: trình tự, thủ tục giải thể công ty cổ phần. Để thực hiện giải thể công ty cổ phần, trước tiên, hội đồng quản trị công ty cần tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty, ra quyết định giải thể công ty cổ phần và thông báo giải thể công ty. Sau đó, thực hiện thủ tục giải thể theo các bước sau:

Bước 1: Niêm yết thông báo giải thể công ty tại trụ sở chính, gửi thông báo đến người lao động, chủ nợ (nếu có), và đến phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Quyết toán thuế và nộp hồ sơ chốt mã số thuê đến chi cục Thuế. Đây là bước doanh nghiệp cần chú ý khi giải thể, để việc giải thể được thực hiện nhanh chóng, doanh nghiệp cần chuẩn bị trước việc quyết toán thuế, đảm bảo không nợ thuế Nhà nước quy định.

Bước 3: Hủy con dấu .

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu từ trước ngày 01/07/2015, việc hủy con dấu sẽ được thực hiện tại cơ quan Công an bằng cách doanh nghiệp nộp hồ sơ xin trả mẫu dấu đến cơ quan Công an để được cấp giấy xác nhận đã trả mẫu dấu.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư

Cụ thể, trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, hồ sơ giải thể công ty cổ phần gồm có những giấy tờ:

  • Quyết định giải thể công ty cổ phần;

  • Báo cáo thanh lý tài sản công ty;

  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán; người lao động và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết;

  • Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sauk hi nhận được hồ sơ giải thể từ doanh nghiệp, trong thời hạn 05 ngày, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra, xác minh doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ, trung thực sẽ đăng công báo lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp về việc doanh nghiệp giải thể.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here