Câu hỏi:

Xin chào Luật sư PhamLaw! Tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên, có thuê ông A làm giám đốc điều hành. Hiện nay, công ty tôi đang có dự định mở chi nhánh công ty trong Đà Nẵng, và giao cho ông A làm giám đốc chi nhánh nhưng tôi không biết giám đốc điều hành công ty có thể kiêm giám đốc chi nhánh hay không?. Đề nghị Luật sư giúp tôi giải đáp vướng mắc trên? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vấn đề vướng mắc của bản thân đến Hòm thư hỗ trợ tư vấn pháp luật của Công ty Luật PhamLaw. Đối với câu hỏi của bạn, PhamLaw xin được tư vấn như sau:

Với tư cách là người trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty, Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty là vị trí mà mỗi công ty đều có, dù là bất cứ loại hình doanh nghiệp nào. Trong đó, trong loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Giám đốc công ty có thể do 01 thành viên trực tiếp đảm nhận, hoặc thuê người khác có khả năng quản lý, điều hành làm Giám đốc bằng một hợp đồng lao động, và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của minh. Cụ thể, khoản 2 Điều 64 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên như sau:

  • Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng thành viên;
  • Tổ chức tuyển dụng lao động; bổ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc bãi nhiệm các chức danh quản lý của công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
  • Ra các quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;
  • Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty trong phạm vi quyền hạn của mình;
  • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như phương án đầu tư của công ty;
  • Ban hành các quy chế nhằm quản lý nội bộ công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định khác.
  • Báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên của công ty.
  • Đề ra phương án, kiến nghị sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ hàng năm của công ty.

Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên, có thể thấy không có nội dung về việc cấm Giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc chi nhánh của công ty mình hay không. Do đó, với nguyên tắc, người dân được thực hiện những việc pháp luật không cấm thì công ty bạn hoàn toàn có thể bổ nhiệm giám đốc công ty đồng thời làm giám đốc chi nhánh, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Nếu bạn đang có thắc mắc gì về luật doanh nghiệp hoặc luật giải thể doanh nghiệp thì hãy đến với công ty luật phamlaw nhé . Tại đây chúng tôi cam kết giải đáp và giúp đỡ tận tâm nhất cho quý khách hàng.

Xem thêm về luật giải thể doanh nghiệp :
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here